Sandeco About

UYGULAMA ALANLARI

AKRİLİK MACUN KALIN, dış cephelerdeki beton, hafif beton, gaz beton veya sıva gibi mineral esaslı yüzeylerdeki boşlukların doldurulmasında kullanılır.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- Aderans ve nefes alma özelliği yüksektir.


- Çok sağlam, pürüzsüz ve tozumayan bir yüzey oluşturur.


- Boya sarfiyatını azaltır.


- Zımparalama esnasında fazla tozumaz.


- En fazla 2 kat uygulamada yüzeyi pürüzsüz hale getirir.


- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Sandeco Surface

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Sandeco Surface

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında saklanabilir.

Sandeco Surface

23˚C’de dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco Surface

- Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;
- 1 Litre ile 2,25-4,5 m²,
- 1 kg ile 1,25-2,5 m2 alan kaplanır.
- 1 m2 lik alan için macun sarfiyatı 220-450 ml ve 400-800 gr’dır.

Sandeco Surface

- Uygulama öncesinde AKRİLİK MACUN KALIN iyice karıştırılmalıdır.
- Yüzeyඈn pürüzlüğüne bağlı olarak ürün bir veya iki kat çelik mala ile uygulanmalıdır.
- Macun uygulamasından 24 saat sonra, yüzeydeki bozukluklar ve mala izleri, zımpara ile pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco Surface

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlenmelidir.