Sandeco About

UYGULAMA ALANLARI

Dış cephelerde sıva, brüt beton, çimento levha ve eternit üzerinde uygun astarı ile kullanılır.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- Silikon katkılı oluşundan dolayı su itici özelliğe sahiptir.


- Yağmur, kar, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarına ve aşınmaya dayanıklıdır.


- Dekoratif, solmayan renkleri yüzeylere modern ve temiz bir görünüm kazandırır.


- Kolay uygulanır, kapatıcılığı yüksektir.


- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.


- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

RENKLER

DENSİL, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, uzun ömürlü, yüksek kaliteli, mat dekoratif dış cephe boyasıdır.

Sandeco Colors

TÜM RENKLER

Sandeco Colors

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Sandeco Surface

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Sandeco Surface

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında saklanabilir.

Sandeco Surface

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;
- 1 Litre ile 12,0-15,0 m²,
- 1 kg ile 8,0-10,0 m2 alan boyanır.
- 1 m2 lik alan için boya sarfiyatı 65-80 ml ve 100-125 gr’dır.

Sandeco Surface

23˚C’de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco Surface

- Uygulama öncesi DENSİL iyice karıştırılır.
- Uygulama öncesi DENSİL hacimce en fazla %15-20 temiz su ile inceltilerek homojen olarak karıştırılmalıdır.
- Daha sonra ürün rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco Surface

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN KALIN ile düzeltilmelidir. Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO UNIPRIMER SİLİKONLU ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir.