Sandeco About

UYGULAMA ALANLARI

Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket, eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde uygun astarı sonrası kullanılır.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- DENTEX özel formülasyonu sayesinde yüzeye vuran yağmur suyunun yüzeyi ıslatmadan akmasını sağlar.


- Elastiki özelliği ile uygulama yapılacak olan yüzeydeki çatlaklarda köprü vazifesi görür, binaların oturması sonucu meydana gelebilecek çatlaklardan etkilenmez.


- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez ve renkleri solmaz.


- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.


- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

RENKLER

DENTEX, akrilik emülsiyon esaslı, parlak bitişli dekoratif boyadır.

Sandeco Colors

TÜM RENKLER

Sandeco Colors

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Sandeco Surface

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Sandeco Surface

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında saklanabilir.

Sandeco Surface

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;
- 1 Litre ile 10,0 – 11,0 m²,
- 1 kg ile 8,0 – 9,0 m2 alan boyanır.
- 1 m2 lik alan için boya sarfiyatı 90-100 ml ve 110-125 gr’dır.

Sandeco Surface

23˚C’de dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco Surface

- DENTEX hacimsel olarak %5-10 oranında su ile inceltilerek karıştırılır ve rulo ile 2 kat olarak yüzeye uygulanır.
- DENTEX ürünü, DENTEX DECO ürünü üzerine uygulanmak üzere formülüze edilmesine rağmen, dış cephelerde astarlanmış boya ve farklı kaplama malzemelerinin üzerine de son kat olarak uygulanabilir.
- Katlar arasında minimum 4 saat beklenilmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco Surface

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN KALIN ile düzeltilmelidir. Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır. Seçilen cephe rengi ile aynı renkte astar kullanılması tavsiye edilir. SAN DECO UNIPRIMER astar ile astarlanmış yüzeye, DENTEX DECO ürünü textürlü olarak uygulanarak kuruma tamamlandıktan sonra, DENTEX ürün uygulaması yapılır.