Sandeco About

UYGULAMA ALANLARI

Her türlü yapının dış cephelerinde kara sıva, brüt beton, çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerinde uygun astarı ile birlikte kullanılır.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- 1 mm ve 3 mm olmak üzere iki ayrı boyutta üretilir.


- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır.


- UV’ye ve alkaliye karşı dayanıklıdır.


- Su buharı geçirgenliği sayesinde, su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.


- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez ve renkleri solmaz.


- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
EUH208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Sandeco Surface

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Sandeco Surface

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında saklanabilir.

Sandeco Surface

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

1 mm:
Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;
- 1 Litre ile 0,75 – 0,85 m²,
- 1 kg ile 0,40 – 0,45 m2 alan kaplanır.
- 1 m2 lik alan için kaplama sarfiyatı 1175–1330 ml ve 2220–2500 gr’dır.

3 mm:
Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;
- 1 Litre ile 0,50 – 0,60 m²,
- 1 kg ile 0,25 – 0,35 m2 alan kaplanır.
- 1 m2 lik alan için sıva sarfiyatı 1660–2000 ml ve 3000–3800 gr’dır.

Sandeco Surface

23˚C’de dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24-48 saattir.

Sandeco Surface

- DOĞAMIN NATURAL mineral sıva %5 su ilave edilerek homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- Daha sonra mineral sıva, çelik mala ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır.
- DOĞAMIN NATURAL çelik mala ile yüzeye yayıldıktan sonra normal hava şartlarında 20 dakika sonra çelik mala ile perdahlanmalıdır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco Surface

Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN KALIN ile düzeltilmeli, SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır.