Sandeco About

UYGULAMA ALANLARI

Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton ve çimento levha gibi yüzeylere, istenildiğinde iç yüzeylerde de dekoratif amaçlı olarak uygun astarı ile birlikte kullanılabilir.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- Elastiki özelliğinden dolayı düşük sıcaklıklarda dahi elastikiyetini koruyabilen bir malzemedir, yüzeyde oluşan çatlaklarda köprü vazifesi görür; Binaların oturması sonucu ortaya çıkan çatlaklardan etkilenmez.


- UV ye karşı dayanıklıdır, renklerde solma yaşanmaz.


- Alkaliye direnci yüksektir.


- Uygulandığı yüzeyde dış hava koşullarına karşı tam bir koruma sağlar.


- Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.


- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

RENKLER

RULOTEX, akrilik emülsiyon esaslı, uzun ömürlü dekoratif, tekstürlü dış cephe boyasıdır.

Sandeco Colors

TÜM RENKLER

Sandeco Colors

UYGULAMA VİDEOSU

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P263 Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P301+P 310 YUTULDUĞUNDA; Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru arayın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/ Kabı yerel/bölgesel/ulusal/ uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf ediniz.
EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Sandeco Surface

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H362 Emzirilen çocuğa zarar verebilir.

Sandeco Surface

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında saklanabilir.

Sandeco Surface

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 1,25-2,0 m²,
- 1 kg ile 0,85-1,35 m2 alan boyanır.
- 1 m2 lik alan için boya sarfiyatı 500-800 ml ve 750-1200 gr’dır.

Sandeco Surface

23˚C’de dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco Surface

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN KALIN ile düzeltilmelidir. Uygulama öncesi seçilen renge uygun renkte SAN DECO UNIPRIMER ile yüzey hazırlanabileceği gibi daha iyi sonuç almak için RULOTEX hacimce %30 inceltilerek de astar yerine kullanılabilir.

Sandeco Surface

- Astar uygulamasının ardından, RULOTEX hacimce %5-10 su ile inceltilerek rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile tek kat olarak uygulanır.
- Kalın desenli bir uygulama isteniyorsa ürün inceltilmeden uygulanmalıdır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.