Sandeco About

UYGULAMA ALANLARI

Yapılarda su ve rutubet geçirimsizliği istenen beton, sıva, tuğla, çini, briket, gaz beton, oluklu ve oluksuz çatı kaplama levhaları, tahta ve teraslar ile yapılarda yatay ve düşey tüm yüzeylerde, pencere pervazları, damlalıklar, havuz, sarnıç, su depoları, kanallar vb. yerlerde kullanılabilir.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- Yüzeye iyi yapışır.


- Uzun ömürlüdür.


- UV ışınlarına dayanıklıdır.


- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P263 Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P301+P310 YUTULDUĞUNDA; Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru arayın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/ Kabı yerel/bölgesel/ulusal/ uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf ediniz.
EUH208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) İçerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu ’nu (GBF) inceleyiniz.

Sandeco Surface

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında saklanabilir.

Sandeco Surface

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak üç kat uygulama için;

Düşey Uygulama Sarfiyatı:
- 1 Litre ile 1,5-2,0 m²,
- 1 kg ile 1,0-1,5 m2 alan kaplanır.
- 1 m2 lik alan için malzeme sarfiyatı 500-660 ml ve 660-1000 gr’dır.

Yatay Uygulama Sarfiyatı:
- 1 Litre ile 0,90-1,35 m²,
- 1 kg ile 0,60-1,00 m2 alan kaplanır.
- 1 m2 lik alan için malzeme sarfiyatı 750-1100 ml ve 1000-1500 gr’dır.

Sandeco Surface

23˚C’de dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco Surface

- SUDUR uygulaması üç kat olarak yapılır.
- İlk astar katı için SUDUR yaklaşık %50 su ile inceltilerek yüzeye uygulanır.
- İkinci kat için SUDUR %25 su ile üçüncü kat için ise %10-15 su ile inceltilerek yüzeye tatbik edilir.
- Katlar arasındaki bekleme süresi en az 6 saattir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco Surface

Uygulama yapılacak olan yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlenmeli, var ise yüzey bozuklukları düzeltilmelidir.