Sandeco About

UYGULAMA ALANLARI

Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla yada ince sıva gibi mineral yüzeylere uygulanan akrilik esaslı boya ve kaplama malzemelerinin astarı olarak kullanılır.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- Uygulandığı yüzeyin emiciliğini ve boya sarfiyatını azaltır.


- Örtücülüğü ve yapışma özelliği yüksektir.


- Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla, ince sıva gibi mineral yüzeyler ile saten alçı, alçıpan, tozuma yapan ve emiciliği yüksek yüzeylerde, son kat boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü vazifesi görür.


- İstenilen renkte renklendirilebilir.


- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

RENKLER

UNIPRIMER SİLİKONLU, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, dolgulu iç ve dış cephe astarıdır.

Sandeco Colors

TÜM RENKLER

Sandeco Colors

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
EUH208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Sandeco Surface

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Sandeco Surface

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında saklanabilir.

Sandeco Surface

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

UNIPRIMER SİLİKONLU SARFİYATI:
- 1 Litre ile 11,5-14,5 m²,
- 1 kg ile 7,6-9,0 m2 alan boyanır.
- 1 m2 lik alan için astar sarfiyatı 70-85 ml ve 110-130 gr’dır.

Sandeco Surface

23˚C’lik ortamda dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco Surface

- Uygulama öncesi UNIPRIMER SİLİKONLU hacimce %20-25 temiz su ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.
- Daha sonra ürün rulo, fırça veya püskürtme sistemi ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco Surface

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE / KALIN ile düzeltilmelidir.