Sandeco About

UYGULAMA ALANLARI

MULTIFUNCTION PAINT, binaların iç cephelerinde; duvarlar, tezgâhlar, lavabolar, duş küvetleri, fayanslar, kalebodur, seramik, ahşap mobilyalar, paslanmaz çelik yüzeylerde kullanılır.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- Ürün astarsız olarak uygulanabilir.


- Ürünün aderansı yüksektir, uygulaması kolaydır.


- Sağlam, pürüzsüz ve tozumayan bir yüzey oluşturur.


- Su iticiliği yüksektir. Toz ve kir tutmaz su ile kolaylıkla temizlenir.


- Uygulandığı yüzeye yarı mat ve dekoratif bir görünüm kazandırır.


- Uygulandığı yüzeyin uzun süre korunmasını sağlar.

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

A KOMPONENTİ ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P264 Elleçlemeden sonra bol sabun ve su ile yıkayın.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

B KOMPONENTİ ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P264 Elleçlemeden sonra bol sabun ve su ile yıkayın.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Sandeco Surface

A KOMPONENTİ ZARARLILIK İFADELER

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

B KOMPONENTİ ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik reaksiyonlarına yol açabilir.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahriş yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sandeco Surface

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında saklanabilir.

Sandeco Surface

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak iki kat uygulama için;
- 1 Litre ile 6-7 m²,
- 1 kg ile 4-5 m2 alan kaplanır.
- 1 m2 ’lik alan için boya sarfiyatı 100–200 ml ve 150–250 gr’dır.

Sandeco Surface

23˚C’de dokunma süresi 4-6 saat, kuruma süresi 24 saat, tam kürleşme süresi 7 gündür.

Sandeco Surface

- Boya A ve B olmak üzere ikI bIleşenden oluşur.
- ÖnerIlen uygulama IkI kat olmalıdır.
- Birinci kat uygulaması; A bileşeni, B bIleşenI olduğu kaba dökülür. Uygulama kıvamına göre %5-10 su ilave edilerek homojen olana kadar (1-2 dakika) iyice karıştırılır, karışım esnasında oluşan gaz kabarcıkların atılması IçIn 3-5 dakIka dInlenmeye bırakılır (karışım maksImum 30- 45 dakIka IçInde uygulanmalıdır aksI takdIrde ürün ambalaj IçInde sertleşIr). Hazır olan karışım, kısa tüylü Ipek rulo veya yumuşak tüylü fırça Ile uygulanması planlanan yüzeye, aynı yönlü olarak tatbIk edIlIr. Yüzey kurumaya bırakılır, en az 6 saat sonra yüzey pürüzsüz hale gelene kadar, set IçerIsIndekI zımpara kağıdı Ile zımparalanır, tozlar yüzeyden temIzlendIkten sonra IkIncI kat uygulamasına geçIlIr.
- İkIncI kat uygulamasında yIne bIrIncI kat uygulaması gIbI A bIleşenI, B bIleşenInIn olduğu kaba dökülür. Uygulama IşlemlerI bIrIncI kat uygulaması gIbIdIr.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonrakI 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dIkkat edIlmelIdIr.

Sandeco Surface

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlenmelidir. Uygulamaya geçilmeden önce yüzey pürüzsüz, kuru ve temiz olmalıdır.