Sandeco About

UYGULAMA ALANLARI

Binaların iç cephelerinde, ofislerde, okullarda, konferans salonlarında duvar ve ahşap yüzeylere uygulanır.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- Uygulandığı yüzey beyaz tahta kalemi ile yazılabilir ve kolay silinebilir hale gelir.


- Suya dirençlidir, ıslak bezle rahatlıkla temizlenebilir.


- Set içerisinde verilen kalemlerden farklı kalemler kullanıldığında yazı silinmesinde problemler meydana gelebilir.


- Yüksek su iticilik özelliğine sahiptir. Neme karşı bariyer görevi görür.


- Voc ve solvent içermez.

UYGULAMA VİDEOSU

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

A Komponenti Önlem İfadeleri ve Açıklaması
P261
Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
EUH208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

B Komponenti Önlem İfadeleri ve Açıklaması
P260 
Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P501 İçeriği/ Kabı yerel/bölgesel/ulusal/ uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf ediniz.
EUH 204 İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Sandeco Surface

A Komponenti Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

B Komponenti Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Sandeco Surface

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında saklanabilir.

Sandeco Surface

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;
- 1 Litre set ile ile 6-8 m².

Sandeco Surface

23˚C’de yüzey kuruması 5-6 saat, tam kürleşme ve yazı yazılabilir hale gelmesi 7 gündür.

Sandeco Surface

- Uygulama yapılmadan önce yüzeyin pürüzsüz olmasına ve tozlu olmamasına dikkat edilmedir.
- Uygulama yapılacak alan belirlenmeli ve maskeleme bandı kullanılması önerilir.
- Uygulama öncesi A ve B komponenti karıştırılır. İyi bir yayılma için %10 su ilave edilir.
- Karışımdan sonra 3-5 dakika köpük atması için beklenmelidir.
- Uygulama kısa tüylü kadife rulo veya fırça ile yapılabilir.
- Uygulama, karışımdan sonra, 45 dakika içinde tamamlanmalıdır. Aksi takdirde ürün sertleşir, donar, kesinlikle kullanılamaz.
- Uygulama, iki kat olarak yapılır. Katlar arasında en az 5-6 saat beklenilmelidir.
- İkinci kat uygulamasından önce set içerisinde bulunan zımpara ile yüzey zımparalanır, duvardaki toz nemli bezle alınır.
- Uygulama yapıldıktan sonra maskeleme bandı sökülmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco Surface

- Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmelidir.
- Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır.