Sandeco About

UYGULAMA ALANLARI

Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler ile gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- Uygulandığı yüzeyin emiciliğini önler, boya sarfiyatını azaltır.


- Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla, ince sıva gibi mineral yüzeyler ile saten alçı, alçıpan ve tozuma yapan yüzeylerde, son kat boya ile yüzey arasında köprü vazifesi görür.


- Boyanın erken kurumasını engeller, farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler.


- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu’nu (GBF) inceleyiniz.

Sandeco Surface

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Sandeco Surface

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında saklanabilir.

Sandeco Surface

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 16,5 – 20,0 m²,
- 1 kg ile 16,5 – 20,0 m2 alan boyanır.
- 1 m2 lik alan için boya sarfiyatı 50-60 ml ve 50-60 gr’dır.

Sandeco Surface

23˚C’de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco Surface

- Uygulama öncesi 1 birim 1/7 KONSANTRE ŞEFFAF ASTAR, 7 birim su ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.
- İnceltme işlemi sonrası astar uygulaması yapılır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco Surface

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmelidir.