Sandeco About

UYGULAMA ALANLARI

AKRİLİK MACUN İNCE, Beton ve mineral sıvalı pürüzlü yüzeylerin düzgün hale getirilmesinde ve eski boyalı yüzeylerdeki kabarmış kısımların temizlenmesi ile oluşan yüzey bozukluklarının giderilmesinde, alt kat malzemesi olarak kullanılır.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- Aderans ve nefes alma özelliği yüksektir.


- Yayılması iyidir, kolay uygulanır.


- Boya sarfiyatını azaltır.


- Zımparalama esnasında fazla tozumaz.


- En fazla 2 kat uygulamada yüzeyi pürüzsüz hale getirir.


- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu’nu (GBF) inceleyiniz.

Sandeco Surface

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Sandeco Surface

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında saklanabilir.

Sandeco Surface

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 3,0 – 5,8 m²,
- 1 kg ile 1,7 – 3,3 m2 alan kaplanır.
- 1 m2 lik alan için macun sarfiyatı 170-340 ml ve 300-600 gr’dır.

Sandeco Surface

23˚C’de dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco Surface

- Uygulama öncesinde AKRİLİK MACUN İNCE iyice karıştırılmalıdır.
- Yüzeyin pürüzlüğüne bağlı olarak ürün bir veya iki kat çelik mala ile uygulanmalıdır.
- Macun uygulamasından 24 saat sonra, yüzeydeki bozukluklar ve mala izleri, zımpara ile pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco Surface

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlenmelidir.