Sandeco About

UYGULAMA ALANLARI

Alçı sıva ve buna benzer alçı kireç harçlarının brüt beton üzerine aderansını arttırmak için kullanılır.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- Yüzeye çok iyi yapışır.


- Brüt beton üzerine çok iyi nüfus ederek diğer uygulanacak malzemeler için iyi bir zemin hazırlar.


- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P263 Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P301+P310 YUTULDUĞUNDA; Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru arayın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/ Kabı yerel/bölgesel/ulusal/ uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf ediniz.
EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) İçerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formu’nu (GBF) inceleyiniz.

Sandeco Surface

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H362 Emzirilen çocuğa zarar verebilir.

Sandeco Surface

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında saklanabilir.

Sandeco Surface

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;
- 1 Litre ile 5,5 – 11,0 m²,
- 1 kg ile 3,0 – 6,5 m2 alan boyanır.
- 1 m2 lik alan için boya sarfiyatı 90–180 ml ve 150–330 gr’dır.

Sandeco Surface

23˚C’de dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco Surface

- Uygulama öncesi BETON CONTACT %40-45 oranında su ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.
- Daha sonra ürün, rulo ඈle yüzeye uygulanır.
- BETON CONTACT uygulamasından 24 saat sonra, sıva ya da alçı uygulamasına geçilmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco Surface

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlenmelidir.