Sandeco About

UYGULAMA ALANLARI

Sıva, gaz beton, alçı sıvalı yüzeyler, macunlanmış yüzeyler, prefabrik ve inşaatlar, ahşap, sunta, alçı panel levhalar üzerine püskürtme yöntemi ile uygulanır.

Sandeco Uygulama Görseli

ÖZELLİKLERİ

- Çeşitli irilik-sıklıktaki desenleri ve değişik uygulama yöntemleri ile dekoratif bir üründür.


- Uygulandığı yüzeylere tam bir yapışma gösterir.


- Çeşitli mekânlarda sıva hatalarını en aza indirir.


- Yüksek kaliteli malzemeler içerdiğinden kabarmaz, dökülmez; su, nem ve darbelere karşı dayanıklıdır.


- Özel teçhizatı ile püskürtülerek çabuk ve kolay uygulanır; işçilik tasarrufu sağlar.


- Küf bakteri ve mikrop barındırmaz.


- Su bazlı olduğu için kokmaz; insan sağlığı ve çevreye zarar vermez.

RENKLER

DENFASİT, akrilik emülsiyon esaslı iç yüzeylerde püskürtme yöntemi ile uygulanarak tavan ve duvarlara dekoratif bir doku veren, tane dolgulu iç cephe boyasıdır.

Sandeco Colors

TÜM RENKLER

Sandeco Colors

EK ÖZELLİKLER

Sandeco Surface

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Sandeco Surface

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Sandeco Surface

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C arasında saklanabilir.

Sandeco Surface

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;
- 1 Litre ile 2,0-2,5 m²,
- 1 kg ile 1,1-1,4 m2 alan boyanır.
- 1 m2 ’lik alan için boya sarfiyatı 390-500 ml ve 700-900 gr’dır.

Sandeco Surface

23˚C’de dokunma süresi 2-4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco Surface

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlenmiş olması gerekmektedir. DENFASİT uygulamadan önce, yüzey SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır.

Sandeco Surface

- DENFASİT %5-10 oranında su ile inceltilerek iyice karıştırılır.
- Özel tabanca, malzeme tankı ve geliştirilmiş hava kompresörü ile püskürtme isteğe göre iri veya küçük taneli olarak yapılabilir.
- Son kat uygulama olarak DENFASİT; duvarlarda SAN DECO İç cephe boyaları ile tavanlarda ise SAN DECO Tavan boyaları ile boyanabilir.