Dünyayı ve hayatımızı anlamlandırmaya hepimizin ihtiyacı var. Yaşamında biraz gizem hissi tatmış olmayı kim istemez? Piyasa hâkimiyetindeki dünyamızda insanlar maneviyatı dinde, bilimde, astrolojide, milliyetçilikte arıyor. Ama piyasanın gözlerden sakladığı bir şey var. Armağan ruhu. Armağanlar ilişki kurar, metalar ilişkileri keser. Lewis Hyde bu kitapta insanlığın güzel ve umut verici yönlerini anlatıyor; kültürel armağanların değerini hatırlatıyor. Armağan – Sanatsal Yaratıcılık Dünyayı Nasıl Değiştirir? ekonomiye ve sanata dair bildiklerimizi sorgulatarak, ufkumuzu genişletiyor.

Kitabın ilk kısmında bir armağan mübadelesi teorisi ortaya atılıyor ve halk masallarından, iktisattan, edebiyattan, antropoloji ve psikolojiden aydınlatıcı örneklerle destekleniyor.

İkinci kısımda ise yazar bu teorinin dilini Walt Whitman ve Ezra Pound’un yaşamları ve eserlerinden yola çıkarak sanatçının yaşamına uygulamaya girişiyor. Belki de aradığımız derinlik, yaratıcılığın yüreğimize işleyen manevi gücünde, sanat eserlerinin, bilhassa da edebiyat yapıtlarının armağan niteliğinde saklı. Armağan – Sanatsal Yaratıcılık Dünyayı Nasıl Değiştirir? gerek ekonomiye, gerekse sanata dair bildiklerimizi tekrar düşünmeye davet eden bir çalışma bu.