Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sunuşunu yazdığı Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılında Yeni Dünya Politikası: Kafiye Çağı, Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taşansu Türker’in Cumhuriyetin 100. yılında dünyayı anlama çabasına tarihsel bir perspektiften bakarak katkı sunuyor. 

Tarihin hızlı aktığı bu dönemde yalnızca uluslararası politika değil, aynı zamanda günlük hayatımın pek çok dinamiği de süratli şekilde değişiyor. Bu değişim de hayatın her alanına yeni bilinmezlikler getiriyor ve hatta günümüzü hakikat kavramının sorgulandığı ve bunu derinden hissettiğimiz bir dönem haline dönüştürüyor. Öyle ki bilinmezlik ve kaygı kelimeleri artık zihinlerimizde önemli bir yer tutuyor.

Mekteb-i Mülkiye’nin (AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi) Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taşansu Türker, dünyanın içinden geçtiği bu belirsizlik ve bilinmezlik çağını dünya politikası perspektifi ile ekonomiden siyasete, çalışma ilişkilerinden kültüre ve dillerden coğrafyaya dek uzanan geniş bir yelpaze içinde, tarihsel bir bakış açısıyla aktarıyor.

Cumhuriyetin 100. yılında yakın tarihin önemli olayları üzerinden bugünü anlamamızı ve yarını görmemizi kolaylaştıran kitap, dünyanın pek çok noktasına uzanan ve esasen birbiriyle bağlantılı siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel hadiseleri soğukkanlılıkla ve edebi bir üslupla aktararak bütünlüklü bir dünya anlayışı sunuyor.

Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılında Yeni Dünya Politikası: Kafiye Çağı, sadece uluslararası ilişkiler, dış politika ve siyasî tarih okumak isteyenler için değil, aynı zamanda içinde yaşadığımız dünyayı genel bir perspektifle anlamak isteyen herkes için bir başvuru kitabı.