Kültürel peyzajlar, bireylerin ve toplumların davranışını ve yaşam biçimlerini etkileyen kolektif belleğin geçtiği alanlardır. Hafıza Peyzajları, doğa ve kültür arasındaki etkileşimle oluşan kültürel peyzajları, Kayseri’de Gayrimüslim ve Müslüman farklı inanç gruplarının yaşadığı 14 yerleşim üzerinden ele alıyor. Akademisyen Özlem Kevseroğlu’nun çalışması olan kitap, somut ve somut olmayan kültür varlıkları ile yerleşimlerin kültürel peyzaj bağlamında ilişki ağlarını inceliyor.

Çalışmada “peyzaj” kavramı, insan ve doğanın karşılıklı etkileşimleri sonucu yapılı çevreye yansıyan ‘kolektif hafızanın üretim sahnesi’ olarak tanımlanıyor. Araştırmaya konu olan Kayseri Melikgazi ilçesindeki Derevenk- Gesi ve Koramaz Vadileri içindeki yerleşimler, Gayrimüslim ve Müslüman nüfusun 20. yüzyılın başlarına kadar birlikte yaşadığı; somut ve somut olmayan kültür mirası değerleri açısından zengin bir bölge olarak ele alınıyor.  

Özlem Kevseroğlu, geçmişten bu yana sosyal, ekonomik ve kültürel etkenlerin, vadilerde bulunan bu köylerin doğal ve fiziksel strüktürünün bir parçası olduğunu belirtiyor. Kevseroğlu, çeşitli doğal, sosyo–kültürel, ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı nüfus kaybına uğrayan yerleşimlerim, bu kayıplara rağmen kendine özel hafızası, eylemleri ve olayları ile geçmişe ışık tuttuğunu ve kültürel peyzajların, yerleşimlerin geçmiş yaşantılarına dair ipuçları verdiğini vurguluyor.