Dünya sinemasının en özgün yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan’ın daha önce gösterilmemiş fotoğraflarından oluşan sergisi “Başka Bir Yerde” İstanbul Modern’in Renzo Piano imzasını taşıyan yeni müze binasında sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, sanatçının bugüne kadarki çalışmalarından farklı olarak Türkiye’nin yanı sıra, Hindistan, Gürcistan, Çin, Fas, Rusya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında çektiği portrelerden oluşan bir seçkiye yer veriyor. Karakterlerin yapılı çevre ve içinde yaşadıkları doğa ile kurduğu ilişkiler, özenle kurgulanmış fotoğrafik atmosfer, dramatik ışık kullanımı, renklerin birbirleriyle diyaloğu, abartısız duygular ve sakin yüz ifadeleri sergideki fotoğrafların tipik özellikleri olarak dikkat çekiyor.

Ceylan’ın çalışmaları yaşamlarımızın bulunduğumuz coğrafyadan ayrı değerlendirilemeyeceğini akla getirmekle birlikte, aynı zamanda bizi birbirimize bağlayan insani deneyimlerin derinliğine de işaret ediyor. Serginin ve serinin başlığındaki “başka yer”, sanatçının seyahat ettiği ülkeleri hatırlatırken, yönetmenin filmlerinde sıklıkla karşılaştığımız “başka bir yerde” olmayı arzulayan karakterlere de gönderme yapıyor.

Fotoğrafı çeken kişiye, dolayısıyla da bize tam karşıdan bakan bu özneler aracılığıyla insanların yaşadıkları hayat mücadelelerini, yalnızlıklarını, zaman zaman can sıkıntılarını ve melankolilerini görünür kılan Ceylan, coğrafyalar arasındaki farklılıklardan çok, ortak duygulara odaklanıyor. Ceylan’ın tüm fotoğraflarında gördüğümüz kendine özgü biçimsel dil, hayal gücümüzü harekete geçirerek gitmediğimiz ve deneyimlemediğimiz coğrafyalara ve insanlara yakınlık hissetmemizi sağlıyor.