Türk Boya Sektörü Sürdürülebilir Gelecek İçin Elele Verdi

Kimya sektörünün ihracatta çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) iş birliği ile şirketler için tehlike oluşturan iklim değişikliğine karşı mücadelede boya sektörünün geleceğine ışık tutacak “Türk Boya Sektörü Sürdürülebilirlik Raporu” yayınlandı.

Türkiye’de üretim faaliyetlerini sürdüren tüm işletmeleri yakından ilgilendiren ve değer zinciri üzerinde sürdürülebilirlik faaliyetlerini gözden geçirmeyi zorunlu kılan ‘AB Yeşil Mutabakatı’ kapsamında boya sektörünün danışabileceği bir kaynak olan Türk Boya Sektörü Sürdürülebilirlik Raporu, sürdürülebilir ekonomik kalkınma amaçlarını gerçekleştirme hedefiyle 2030 vizyonu belirleyen İKMİB ve BOSAD iş birliğiyle dijital olarak Türkçe ve İngilizce hazırlandı.

Türk boya sektörüne sürdürülebilir gelecek için dönüşümünde yol gösterici bir çalışma olan Rapor ile boya sektörüne yönelik hem mevcut durum analizinin yapılması hem de şirketlerin gelecekteki çevresel ve sosyal performanslarını iyileştirmelerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Adil Pelister: “Sürdürülebilir kalkınmanın temel hedeflerini hep birlikte başarmalıyız”

 İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün 2022 yılında hedeflediği yaklaşık 33 milyar dolarlık ihracat hacmiyle toplam ülke ihracatının yaklaşık yüzde 13’üne denk gelen bir seviyeye ulaşmış olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bundan dört sene evvel sektörel bazda üçüncü sırada olan kimya sektör ihracatımız bugün ihracatını en çok artıran sektör olarak birinciliğe yükselmiş olacak. Bu başarı hepimizin. Boya sektörümüzün de bu yükselişteki payı büyüktür” dedi.

Sürdürülebilirliğin toplum, çevre, teknoloji ve ekonomi olarak 4 ana kolon üzerinde yükseldiğini ifade eden Pelister, “Sürdürülebilirlik dediğimiz şey tam 50 yıllık bir süreç. Karanlık fabrikalar olarak ele aldığımız Endüstri 4.0, teknoloji ve toplum birlikteliğini ele alan Toplum 5.0, Yeşil Mutabakat ve Yeşil Ekonomi ve yakında bütün AB ülkelerinde de uygulanmasını öngördüğüm yeni ‘Tedarik Süreci Yönetim İlkeleri’ kanunu da, hepsi sürdürülebilirlik kavramının birer çıktısı. Dolayısıyla belki yalnızca bu konuda ve kimya sektörü özelinde sürdürülebilirlik üzerine bir şura bile düzenlememiz gerekir. Dünyamız yeni bir eko politik dönüşüm yaşıyor. Teknoloji temelli gerçekleşmekte olan bu dönüşüme uyum sağlamak hatta bununla yetinmeyip bu yeni düzenin kurgulayıcıları olmak zorundayız” diye konuştu.

Kimya sektörünün 27 ana sektörle ilişkili olduğunu belirten Pelister, 2030’e kadar hızla Türk kimya sektörünün büyüyüp dünya sıralamasında yerini alması gerektiğini vurgulayan Pelister, “Geleceğimizi kurgulamalı ve sürdürülebilir kalkınmanın temel hedeflerini hep birlikte başarmalıyız. Biz İKMİB olarak bu konuda her türlü çalışmaya hazırız” dedi.

Akın Akçalı: “Türkiye’nin ilk Türk Boya Sektörü Sürdürülebilirlik Raporu’nu sunmaktan mutluluk duyuyoruz”

BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Akın Akçalı ise hazırlanan raporun Türkiye’nin ilk Türk Boya Sektörü Sürdürülebilirlik Raporu olduğunun altını çizerek “Küresel iklim krizine yönelik atacağımız stratejik adımların önemi çok büyük. İklim değişikliğine karşı mücadelede boya sektörümüzün bir yönetim stratejisi belirlemesi gereklidir. Çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda, iklimsel değişikliklere ayak uydurması ve uluslararası mutabakatlara entegre olması kaçınılmazdır. Günümüzde, dijital ve yeşil dönüşüm dünya gündeminin merkezinde yer almaktadır. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, döngüsel ekonomi ve ürün yaşam döngüsü kavramlarına hızlı bir şekilde adapte olmamızı gerektiriyor. Bu bağlamda ülkemizin de imzacısı olduğu Paris İklim Anlaşması daha iyi bir gelecek sağlamak açısından önem arz etmektedir.