San Deco Yönetim Kurulu Başkanı Gülperi Odabaş, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayi yolculuğuna hangi koşullarda başladığının hatırlanması gerektiğini söyleyerek, “Her fabrika bir kaledir” fikrine inanan sanayinin bugün binlerce kalesi olduğunu vurguladı.

“Türk sanayinin yolculuğunda lokomotifimiz cumhuriyettir” diyen Odabaş, sosyal yaşamdan ekonomiye, ülkenin yüz yıllık gelişiminin temelini atan kalkınma anlayışının ve gelecek vizyonunun bugüne de rehberlik edecek güçte olduğunu söyledi.

Türk sanayinin 100 yılda elde ettiği kazanımları değerlendiren Odabaş, Büyük Atatürk’ün liderliğinde cumhuriyetle taçlanan kurtuluş mücadelesinin, yerini büyük kalkınma mücadelesine bıraktığını hatırlattı. Türkiye’nin yıllar içinde sanayi gelişiminde büyük ilerleme kaydettiğini belirten Odabaş, Cumhuriyet’in ortaya koyduğunu değerlerle eğitimden hukuka, ticaretten sanayiye, her bir ferdine fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Bugünkü dünyanın, teknolojinin ve dijitalleşmenin kazanımlarıyla küresel ticareti yerel düzeyde yürütme imkânı sunduğunu anlatan Gülperi Odabaş, Türkiye’nin güçlü genç nüfusunun nitelikli eğitimle yetkin düzeye getirilmesi halinde, ülkenin büyük kazanımlar elde edebilecek potansiyeli olduğunu söyledi.  

1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ve özelde Türk sanayinin yolculuğunun “yokluktan” başladığını ve güçlü temellerin Atatürk’ün önderliğinde hızla atıldığını söyleyen Odabaş, yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen doğru ekonomi politikalarıyla ülkenin avantajlarıyla fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Odabaş şunları söyledi: “İplikten çimentoya, ülkenin ihtiyaç duyduğu temel üretim malzemelerinin yerli üretimi için  ‘Her fabrika bir kaledir’ diyerek başlatılan kalkınma hamlesiyle, bugün ülkemizde yüzlerce kalemiz, hemen her alanda üretim yapan fabrikalarımız var. Öte yandan bugün ekonomik sorunlar kadar bunu besleyen coğrafi çatışmalar, göç sorunları, yetişmiş insan kaynağı sorunları ile iklim krizi ve yaşamı altüst eden doğal afetleri yaşıyoruz. Bu gerçeklerle birlikte Cumhuriyet’in bugünkü kuşakları olarak tüm sorunları aklın ve bilimin ışığında ele alarak üstesinden gelecek bilgi, beceri ve yetkinliğine sahibiz. Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’e uzanan zorlu yolları düşündüğümüzde, o günden daha zor koşullarda olmadığımızı anlamamız önemlidir.”

Kadınların sosyal yaşama, politikaya ve ekonomiye katılımının artması gerektiğini; esnek, pratik, yaratıcı ve çözüm odaklı bakış açılarının sektörlere değer katacağını belirten Odabaş, sanayinin erken dönemlerinde ucuz iş gücü olarak hayata katılan kadınların bugün daha üst seviyede olduğunu ve bunun daha güçlü teşvik ve desteklerle öne çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Yaşanan sorunların aşılabilmesi için sağlıklı bir kamusal planlamaya ihtiyaç olduğunu ve doğru stratejiler karşısında Türk sanayinin mutlaka üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Odabaş,  “Ülkemizi daha ileriye taşıma sorumluluğunu taşıyoruz; tüm gayretimiz daha güzel bir yolculuk için” dedi.