Sandeco - Decoprimer

Decoprimer

UYGULAMA ALANLARI

Her türlü beton, gaz beton, pres tuğla, ince sıva ve alçı sıva gibi mineral yüzeylere uygulanan akrilik esaslı dekoratif kaplama malzemelerinin astarı olarak kullanılır.

}
Decoprimer

ÖZELLİKLER

– Yüzeyde pürüzlü bir satıh oluşturur.

– Yüzeye çok iyi yapışarak, diğer uygulanacak dekoratif malzemelere zemin hazırlar.

– Yüksek örtücülüğe sahiptir.

– Su bazlı bir üründür.

– Kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

Sandeco E-Shop Satın Al

EK ÖZELLİKLER

Sandeco

-Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra varsa yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmelidir.

Sandeco

– Uygulama öncesi Decoprimer hacimsel olarak %25-30 temiz su ile inceltilerek homojen hale gelinceye kadar mekanik olarak karıştırılır.

– Decoprimer yüzeye tek kat olarak rulo ile uygulanır.

– Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco

23˚C’de dokunma süresi 2-3 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

– 1 litre ile 10,5-15,0 m².
– 1 kg ile 6,5-10,0 m² alan boyanır.
– 1 m²’lik alan için boya sarfiyatı 65-100 ml ve 100-150 gramdır.