Sandeco - Wax

Wax

UYGULAMA ALANLARI

Decostucco gibi dekoratif malzemelerinin üzerine parlak mermer görünümü kazandırmak amacı ile uygulanır.

}
Wax

ÖZELLİKLER

– Üzerine uygulandığı dekoratif malzemelerin parlaklığını arttırır ve yüzeye parlak mermer görünümü verir.

– Çelik mala yardımıyla çok kolay uygulanır.

– Su bazlıdır, kokmaz; insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

Sandeco E-Shop Satın Al

EK ÖZELLİKLER

Sandeco

-Wax uygulaması yapılacak yüzeyin tam kurumuş olması; kir ve tozdan arındırılmış olması gerekmektedir.

Sandeco

– Decostucco uygulaması tamamlanmış yüzeylere, su bazlı Wax, inceltme yapmadan çelik mala ile iki kat uygulanır. Katlar arasında 23°C’de 30 dakika – 1 saat arasında beklenilmelidir.

– İkinci kat uygulaması tam kurumaya geçmeden kadife bezle parlatma işlemi yapılır.

– Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir

Sandeco

23°C’de dokunma süresi 30 dakika – 1 saat arası, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak, yaklaşık:

– 1 Litre ile 25,0-34,0 m².
– 1 kg ile 25,0-34,0 m² alan boyanır.
– 1 m²’lik alan için Wax sarfiyatı 30-40 ml ve 30-40 gramdır.