Sandeco - Süper Tavan

Süper Tavan

UYGULAMA ALANLARI

İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yeni tavanlar ve eski boyalı yüzeylere uygun astarı ile birlikte uygulanır.

}
Süper Tavan

ÖZELLİKLER

– Yüzeye mükemmel yapışır, kabarmaz, çatlamaz.

– Yüzeyi iyi kapatır, beyazlığı yüksektir.

– Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.

– Su bazlı bir üründür.

– Kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

EK ÖZELLİKLER

Sandeco

-Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmelidir.

-Eski boyalı ve çok kirli yüzeyler San Deco Uniprimer ile astarlanmalıdır.

Sandeco

– Uygulama öncesi Süper Tavan hacimce en fazla %20-25 temiz su ile inceltilerek homojen olarak karıştırılmalıdır.

– Daha sonra ürün rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile iki kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.

– Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco

23˚C’de dokunma süresi 2-4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

– 1 litre ile 14,5-15,5 m².
– 1 kg ile 8,5-9,5 m² alan boyanır.
– 1 m² ’lik alan için boya sarfiyatı 65-70 ml ve 105-120 gramdır.