Sandeco - Decoplas

Decoplas

UYGULAMA ALANLARI

İç cephelerde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere uygun astarı ile birlikte uygulanır.

}
Decoplas

ÖZELLİKLER

– Silinebilme özelliği vardır.

– Yüksek örtücülüğe sahiptir.

– Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.

– Su bazlı bir üründür.

– Kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

RENKLER

Decoplas, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, yüksek aderanslı, mat dokuda dekoratif iç cephe boyasıdır.

TÜM RENKLER

TÜM RENKLER

TÜM RENKLER

EK ÖZELLİKLER

Sandeco

-Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları San Deco Akrilik Macun İnce ile düzeltilmelidir.

-Eski boyalı ve çok kirli yüzeyler San Deco Uniprimer ile astarlanmalıdır.

Sandeco

– Uygulama öncesi Decoplas hacimce en fazla %15 temiz su ile inceltilerek homojen olarak karıştırılmalıdır.

– Daha sonra ürün rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir.

– Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco

23˚C’de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

– 1 litre ile 12,5-16 m².
– 1 kg ile 8,0-9,5 m² alan boyanır.
– 1 m²’lik alan için boya sarfiyatı 65-80 ml ve 105-125 gramdır.