Sandeco - Beton Contact

Beton Contact

UYGULAMA ALANLARI

Alçı sıva ve buna benzer alçı kireç harçlarının brüt beton üzerine aderansını arttırmak için kullanılır.

}
Beton Contact

ÖZELLİKLER

– Yüzeye çok iyi yapışır.

– Brüt beton üzerine çok iyi nüfus ederek diğer uygulanacak malzemeler için iyi bir zemin hazırlar.

– Su bazlı bir üründür.

– Kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

EK ÖZELLİKLER

Sandeco

-Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar ürün uygulanmadan önce temizlenmelidir.

Sandeco

– Uygulama öncesi Beton Contact %40-45 oranında su ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.

– Daha sonra ürün, rulo ile yüzeye uygulanır.

– Bent Contact uygulamasından 24 saat sonra, sıva ya da alçı uygulamasına geçilmelidir.

– Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

Sandeco

23˚C’de dokunma süresi 5-6 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

Sandeco

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

– 1 litre ile 5,5 – 11,0 m².
– 1 kg ile 3,0 – 6,5 m² alan boyanır.
– 1 m²’lik alan için boya sarfiyatı 90–180 ml ve 150–330 gramdır.